ดูบทความบริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด เข้ารับรางวัล Sansiri Quality Day 2016

บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด เข้ารับรางวัล Sansiri Quality Day 2016

นายสุภาพ จรัลพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และนายตระกูล  ติลกานนท์  กรรมการบริหาร เข้ารับประกาศเกียรติคุณพันธมิตรทางธุรกิจ ในงาน Sansiri Quality Day 2016  ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการให้กับ บมจ. แสนสิริ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ  โครงการที่ได้รับรางวัลครั้งนี้คือ “โครงการ Hasu Haus”  เป็นอาคารพักอาศัย สูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 6 ที่ผ่านมา

27 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 545 ครั้ง