ดูบทความบริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด เข้าร่วม สัมมนา "เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60"

บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด เข้าร่วม สัมมนา "เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60"

คุณสุภาพ จรัลพัฒน์ คุณตระกูล ติลกานนท์ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด เข้าร่วม สัมมนาเชิงวิชาการ "เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60" จัดโดย สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรม เซ็นทราราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

27 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 716 ครั้ง