ดูหน้า

สมัครงานกับเรา

บริษัท ที ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทุกประเภท
ต้องการผู้ร่วมงานที่พร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจก่อสร้างร่วมกับเรา ตามตำแหน่งดังนี้

 

ลำดับ ตำแหน่งงาน รับจำนวน รายละเอียด
1 จป.วิชาชีพ 1 คลิ๊ก
2 วิศวกรสนาม 10 คลิ๊ก
3 โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 2 คลิ๊ก
4 โฟร์แมนงานบริการ 4 คลิ๊ก
5 ผู้ช่วยสโตร์ 2 คลิ๊ก
6 พนักงานประมาณราคา (งานระบบ) 1 คลิ๊ก
7 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง 1 คลิ๊ก
8 เจ้าหน้าที่ประมาณราคา 2 คลิ๊ก
9 เจ้าหน้าที่ R&D 4 คลิ๊ก
10 หัวหน้าแคมป์คนงาน 5 คลิ๊ก
11 หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย (จปว.กลาง) 2 คลิ๊ก
  รวม 34  

 

บริษัทเสนอค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ และมีสวัสดิการที่ดีให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
 ประกันสังคม (ตามกฎหมาย)
 ประกันอุบัติเหตุ
 ประกันสุขภาพ
 ประกันชีวิต
 ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานที่หน่วยงาน)
 ค่า Site (กรณีปฏิบัติงานที่หน่วยงาน)
 ค่าโทรศัพท์ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 ชุดฟอร์มพนักงาน
 โบนัส
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 เงินช่วยเหลือการสมรส
 สวัสดิการเยี่ยมไข้
 เงินช่วยเหลืองานบวช
 เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 การฝึกอบรม/ สัมมนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 สวัสดิการเงินกู้

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอุดมศักดิ์ 02 726 8731-4 ต่อ 340

 

 


02 พฤษภาคม 2018

ผู้ชม 2532 ครั้ง