ดูหน้า

สมัครงานกับเรา

บริษัท ที ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทุกประเภท
ต้องการผู้ร่วมงานที่พร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจก่อสร้างร่วมกับเรา ตามตำแหน่งดังนี้

คลิ๊ก

 

 

บริษัทเสนอค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ และมีสวัสดิการที่ดีให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
 ประกันสังคม (ตามกฎหมาย)
 ประกันอุบัติเหตุ
 ประกันสุขภาพ
 ประกันชีวิต
 ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานที่หน่วยงาน)
 ค่า Site (กรณีปฏิบัติงานที่หน่วยงาน)
 ค่าโทรศัพท์ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
 ชุดฟอร์มพนักงาน
 โบนัส
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 เงินช่วยเหลือการสมรส
 สวัสดิการเยี่ยมไข้
 เงินช่วยเหลืองานบวช
 เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 การฝึกอบรม/ สัมมนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 สวัสดิการเงินกู้

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกบุคคล 02 726 8731-4 ต่อ 340

 

 


30 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 5384 ครั้ง