ดูหน้า

สมัครงานกับเรา

บริษัท ที ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทุกประเภท
ต้องการผู้ร่วมงานที่พร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจก่อสร้างร่วมกับเรา ตามตำแหน่งดังนี้

 

ลำดับ ตำแหน่งงาน รับจำนวน รายละเอียด
1 หัวหน้าแผนกการเงิน 1 คลิ๊ก
2 จป.วิชาชีพ 1 คลิ๊ก
3 วิศวกรสนาม 10 คลิ๊ก
4 โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 2 คลิ๊ก
5 โฟร์แมนงานบริการ 4 คลิ๊ก
6 ผู้ช่วยสโตร์ 2 คลิ๊ก
7 พนักงานประมาณราคา (งานระบบ) 1 คลิ๊ก
8 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง 1 คลิ๊ก
9 เจ้าหน้าที่ประมาณราคา 2 คลิ๊ก
10 เจ้าหน้าที่ R&D 4 คลิ๊ก
11 Network Admin 1 คลิ๊ก
  รวม 29  

 

บริษัทเสนอค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ และมีสวัสดิการที่ดีให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
ประกันสังคม (ตามกฎหมาย)
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต
ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานที่หน่วยงาน)
ค่า Site (กรณีปฏิบัติงานที่หน่วยงาน)
ค่าโทรศัพท์ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
เสื้อฟอร์มบริษัทฯ 2 ตัว (กรณีบรรจุเป็นพนักงาน)
โบนัส
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
เงินช่วยเหลือการสมรส
สวัสดิการเยี่ยมไข้
เงินช่วยเหลืองานบวช
เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
การฝึกอบรม/ สัมมนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สวัสดิการเงินกู้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอุดมศักดิ์ 02 726 8731-4 ต่อ 113

 

 


05 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ชม 1135 ครั้ง