Kwanjai App

18 January 2017

Kwanjai คือ ระบบประสานงานแจ้งซ่อมหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ Home Service สำหรับโครงการอสังหาฯ ที่ T.T.S Engineering 2004 และ BUILK ASIA CO., LTD. ช่วยกันคิดค้นขึ้นมา สามารถช่วยให้ลูกบ้านของคุณ ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราพัฒนาโปรแกรมขวัญใจ ด้วยความเข้าใจในกระบวนการแจ้งซ่อมหลังการขาย ซึ่งทางทีทีเอสได้เข้าไปช่วยพัฒนาแอปขวัญใจ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกบ้าน คือความสำเร็จสูงสุดของธุรกิจของเจ้าของโครงการ