พิธีบวงสรวง และวางศิลาฤกษ์ โครงการ ELIO DEL NEST

8 January 2019

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีกิจกรรม พิธีบวงสรวง และวางศิลาฤกษ์ โครงการ ELIO DEL NEST