ใบสมัครงาน APPLICATION FORM
บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
T.T.S. ENGINEERING (2004) CO.,LTD.

ส่วนงานบุคคล
...............................................
ตำแหน่ง
...............................................
Site
...............................................
เริ่มงาน
...............................................
คำแนะนำ : ใบสมัครมีทั้งหมด 5 หน้า กรุณากรอกข้อมูลของท่านเป็นภาษาไทย


หน้าที่ 1
 อัพโหลดรูป
ประวัติส่วนตัว (Personal Particular)
ประวัติครอบครัว (Family Particular)
1
2
3
4
5


หน้าที่ 2
ประวัติการศึกษา (Education)
ความสามารถพิเศษ (Special Abillity)
การฝึกอบรม (การฝึกอบรม Training Course)
1
2
3
4
5


หน้าที่ 3
คำแนะนำ : กรุณากรอกประวัติการทำงานล่าสุดก่อน
ประวัติการทำงาน (Empolyment Record)


หน้าที่ 4
ข้อมูลเพิ่มเติม (Miscellaneous)
อุดมคติในการทำงาน (Working Philosophy)
ข้อความเพิ่มเติมอื่นๆที่ผู้สมัครประสงค์จะแจ้งให้ทราบ (Additional Information)


หน้าที่ 5
แบบสอบถามทั่วไป
final