” ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 “

3 February 2020

 ผู้บริหารมีความตระหนักและเป็นห่วงพนักงาน ในเรื่องสุขอนามัยและวิธีการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมอบหมายให้หน่วยงาน HR และ จป.วิชาชีพ
ประสานงานกับกรมควบคุมโรค เพื่อร้องขอข้อมูลในเรื่อง ” สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันและการปฎิบัติตนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 “
                ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายฯ   ทางบริษัทฯ ใคร่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ติดสื่อประชาสัมพันธ์ทีบอร์ดประกาศของหน่วยงานฯ กำหนดมาตรฐานเป็นกระดาษ A3  ( รายละเอียดตาม  File แนบ )
     หมายเหตุ :  สื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งให้ชนิดภาษาไทย ให้ดำเนินการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นการเบื้องต้น และ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
                 จะดำเนินการส่ง สื่อประชาสัมพันธ์ชนิด 3 ภาษา (กัมพูชา,เมียนมาร์,ไทย ) ให้อีกครั้ง
2.Morning Talk ให้ทางหน่วยงานฯ ประชาสัมพันธ์พนักงาน ในเรื่อง   ” การป้องกันและปฎิบัติตนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 “.
3. บริษัทฯ จัดทำขั้นตอน หากหน่วยงานฯ ตรวจพบพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมี ” เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ”  เพื่อให้หน่วยงานฯ ดำเนินการถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
               ผู้บริหารมีความตระหนักและเป็นห่วงพนักงาน ในเรื่องสุขอนามัยและวิธีการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมอบหมายให้หน่วยงาน HR และ จป.วิชาชีพ
ประสานงานกับกรมควบคุมโรค เพื่อร้องขอข้อมูลในเรื่อง ” สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันและการปฎิบัติตนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 “
                ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายฯ   ทางบริษัทฯ ใคร่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ติดสื่อประชาสัมพันธ์ทีบอร์ดประกาศของหน่วยงานฯ กำหนดมาตรฐานเป็นกระดาษ A3  ( รายละเอียดตาม  File แนบ )
     หมายเหตุ :  สื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งให้ชนิดภาษาไทย ให้ดำเนินการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นการเบื้องต้น และ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
                 จะดำเนินการส่ง สื่อประชาสัมพันธ์ชนิด 3 ภาษา (กัมพูชา,เมียนมาร์,ไทย ) ให้อีกครั้ง
2.Morning Talk ให้ทางหน่วยงานฯ ประชาสัมพันธ์พนักงาน ในเรื่อง   ” การป้องกันและปฎิบัติตนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 “.
3. บริษัทฯ จัดทำขั้นตอน หากหน่วยงานฯ ตรวจพบพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมี ” เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ”  เพื่อให้หน่วยงานฯ ดำเนินการถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


"We use cookies to enhance your browsing experience and improve our website functionality. By continuing to use our site, Please accept cookies for optimal performance."

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save