Quickform

13 February 2020

Quickform เป็นนวัตกรรมแบบหล่อพื้นโครงสร้าง ที่ผลิตจากอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบา มีขนาดเล็กพอที่จะสามารถใช้แรงงานคนในการประกอบติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ลดการพึ่งพาเครื่องจักรในการทำงาน  และสามารถจัดรูปแบบในการทำงานได้หลากหลายมากขึ้น  เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน

RELETED POSTS

Innovation, News

Duplex Compacting Mortar SUB

โพสเมื่อ 20 March 2020

Innovation, News

Technology Disruption (Video)

โพสเมื่อ 18 January 2019

Innovation

BIM

โพสเมื่อ 17 January 2019

Innovation

Auto Climbing Protection Screen

โพสเมื่อ 17 January 2019

Innovation

Auto Climbing Formwork

โพสเมื่อ 17 January 2019

Innovation

Aluminium Tunnel Form

โพสเมื่อ 17 January 2019