“ทำงานเพื่อความฝัน”

24 January 2020

สื่อญี่ปุ่น (NHK) ได้ดำเนินการถ่ายสกู๊ป ในส่วน “บ้านพักตู้คอนเทนเนอร์” ของบริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004)จำกัด เพื่อนำเสนอการใช้ชีวิต การทำงาน รวมถึงรูปแบบของที่พักอาศัยที่บริษัทฯได้จัดหาไว้ให้ สำหรับแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานก่อสร้าง กับทางบริษัทฯ ทั่งนี้ล้วนเกิดจากนโยบาย และวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ล้วนส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีของผลงานด้วยเช่นกัน