Client

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Project type

Year

2018

Project size

77,400 SQM

Location


PROJECT DETAIL

โครงการ เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ มีจำนวน 2 อาคาร 1,161 ยูนิต ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่
อาคาร A สูง 41 ชั้น
อาคาร B สูง 35 ชั้น

Location