พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพิธีรดน้ำขอพร ที่ไซต์งาน สีลม เซ็นเตอร์

7 September 2019

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพิธีรดน้ำขอพร