โครงการเรียนรู้วิถี ชาวนา

12 August 2019

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด เข้าร่วม “โครงการ เรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ข้าวมหามงคลหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ

โครงการเรียนรู้วิถี ชาวนา พบความสุขตามแนวทางศาสตร์ “เพียงไร่ละ 15,000 บาท และจะได้รับข้าวสารจากการเข้าร่วมโครงการไร่ละ 250 กิโลกรัม” โดยใช้พื้นที่จริงเป็นแหล่งศึกษา และปฏิบัติกับเกษตรกรจริง