โครงการเรียนรู้วิถี ชาวนา

12 August 2019

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด เข้าร่วม “โครงการ เรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ข้าวมหามงคลหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ

โครงการเรียนรู้วิถี ชาวนา พบความสุขตามแนวทางศาสตร์ “เพียงไร่ละ 15,000 บาท และจะได้รับข้าวสารจากการเข้าร่วมโครงการไร่ละ 250 กิโลกรัม” โดยใช้พื้นที่จริงเป็นแหล่งศึกษา และปฏิบัติกับเกษตรกรจริง

RELETED POSTS

Event, News

พิธีวางศิลาฤกษ์ FORZA HOTEL

โพสเมื่อ 3 November 2020