สำนักงานเขตสวนหลวงเข้าให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัย

11 September 2019

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ทางบริษัทได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตสวนหลวง นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขต 37 สวนหลวง เข้ามาให้คำแนะนำเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขอนามัยคนงาน ลักษณะที่พักอาศัยที่ถูกต้อง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ให้กับทางบริษัท