โครงการ One lift you need,One seed we plant 2019

21 September 2019

กิจกรรมวิ่งและปลูกปะการัง โดยคำนึงถึงสุขภาพอีกทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “โครงการ One lift you need,One seed we plant”  ในกิจกรรม Run to Plant 2019

มีความประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูปะการัง

โดย คุณสุภาพ จรัลพัฒน์ และ คุณตระกูล ติลกานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด ได้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

RELETED POSTS

Event, News

พิธีวางศิลาฤกษ์ FORZA HOTEL

โพสเมื่อ 3 November 2020