บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด และผู้ร่วมทุนชาวจีน ได้มาเยี่ยมชมโครงการ เดอะพาร์คแลนด์ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า

9 January 2019

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด และผู้ร่วมทุนชาวจีน ได้มาเยี่ยมชมโครงการ เดอะพาร์คแลนด์ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า