Auto Climbing Formwork

17 มกราคม 2019

เป็นนวัตกรรมในการก่อสร้างโครงสร้างในแนวดิ่ง เช่น ผนังลิฟต์ ผนังบันไดและเสาโครงสร้าง ซึ่งสามารถทำงานได้รวดเร็ว เนื่องจากเป็นระบบที่สามารถยกตัวเอง และแบบหล่อขึ้นได้เอง

 

ด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วกว่าระบบ Slip Form และได้คุณภาพของโครงสร้างที่ดีกว่าเนื่องจากมีปัจจัยในการก่อสร้างที่น้อยกว่า Slip form ทั้งเรื่องของความต่อเนื่องในการเทคอนกรีต การกำหนดระยะเวลาในการแข็งตัวของคอนกรีตและผิวที่เรียบเนียนกว่า เนื่องจากเป็นแบบหล่อที่หล่อให้คอนกรีตเซ็ตตัวได้เต็มที่ก่อนการดีดตัว รวมทั้งมีทางเดินทำงานภายนอกอาคารและแผ่น Protection Screen ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน

 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดปริมาณเสียงดังที่ไปรบกวนพื้นที่ภายนอก ลดฝุ่นละอองที่จะกระจายไปสู่พื้นที่ข้างเคียง ป้องกันวัสดุสิ่งของตกหล่นสู่ด้านล่างและพื้นที่ข้างเคียง ลดปริมาณแรงงานในการติดตั้งระบบ การติดตั้งและรื้อถอนสามารถทำได้รวดเร็ว เนื่องจากสามารถเตรียมการประกอบนอกไซด์งานไว้ก่อนและยกมาติดตั้งเมื่อต้องการใช้งานได้ทันที

An auto climbing formwork is an innovation for vertical structural construction such as elevator walls, staircase walls, and structural columns. With self-climbing and automatic mold forming systems, an auto climbing formwork makes the construction extremely fast.

It also has a hydraulic system, which is much quicker than slip forming. It offers greater higher quality structures as it is subject to fewer restrictions than slipform such as the continuity of the concrete pouring process and the time required for the concrete to set. It also renders a smoother surface as it allows the concrete to fully set beforehand.

It provides more space outside the building and comes with a protection screen for increased safety and hygiene, better work efficiency, less noise and dust. It can prevent falling objects and require less labor for its installation since the assembly process is completed off-site.

RELETED POSTS

Innovation, News

Duplex Compacting Mortar SUB

โพสเมื่อ 20 มีนาคม 2020

Innovation

Quickform

โพสเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2020

Innovation, News

Technology Disruption (Video)

โพสเมื่อ 18 มกราคม 2019

Innovation

BIM

โพสเมื่อ 17 มกราคม 2019

Innovation

Auto Climbing Protection Screen

โพสเมื่อ 17 มกราคม 2019

Innovation

Auto Climbing Formwork

โพสเมื่อ 17 มกราคม 2019"We use cookies to enhance your browsing experience and improve our website functionality. By continuing to use our site, Please accept cookies for optimal performance."

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า