กิจกรรมสร้างบ้าน Ananda CSR Project 2019 with Habitat ณ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วันที่ 27-28 กันยายน 2562(2 วัน 1 คืน)

บริษัท ที ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสร้างบ้านพักอาศัย นำโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการโครงการนี้ ภายใต้แนวคิดที่ต้องการแบ่งปันความสุขด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนเงินทุนและกำลังอาสาสมัครจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี