รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (ดงตาลสัมพันธ์ ’62)

1 August 2019

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารบริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนี่ยริ่ง(2004) จำกัด คุณสุภาพ จรัญพัฒน์ ได้ขึ้นรับรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์(มก.) ดีเด่นของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานดงตาลสัมพันธ์ ’62