พิธีวางศิลาฤกษ์ MAKITA MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. PHASE 2

21 June 2021

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004)จำกัด และ บริษัท ไทยมาเอดะ จำกัด ร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้าง โครงการ MAKITA MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. PHASE 2 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับโครงการ